Ημερήσια αρχεία: 08/07/19


Πως ψήφισαν τα Λαγυνά στις Εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου

Εγγεγραμμένοι                 2.587 Ψήφισαν                           1.752     67,72% Έγκυρα                              1.730     98,74% Άκυρα                                12           0,68% Λευκά                                10           0,57% Αποχή                              835         32,28%   ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ                                                                   […]