Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου

Πρόεδρος Σισκούδης Αστέριος

Αντιπρόεδρος Μηλεούνης Πασχάλης
Γενικός Γραμματέας Ζαπρούδης Γεώργιος του Αντωνίου
Ειδικός Γραμματέας Στεφανίδου Ειρήνη
Ταμίας Ζαπρούδη Αναστασία
Βοηθός Ταμία Τριανταφυλλούδης Μιχάλης
Υπεύθυνοι Τμήματος Παραδοσιακών Χορών
Ζαπρούδη Αναστασία
Κατινιού Παναγιώτα
Υπεύθυνοι εκδηλώσεων
Θεοδοσόπουλος Αστέριος
Τριανταφυλλούδης Μιχάλης
Καλκίτσας Χρήστος
Υπεύθυνοι Ραδιοφωνικού Σταθμού
Πασχαλούδης Βασίλειος
Ζαπρούδης Γεώργιος του Αναστασίου
Υπεύθυνοι εθελοντών
Καρακατσιάνης Συμεών
Πολυζούδης Σταύρος