Ιδρυτικά Μελή Συλλόγου

1. Σιαρινούδης Γεώργιος
2. Τριανταφυλλούδη Αλέκα
3. Τσιλιφίκας Νικόλαος
4. Μπίκα Ασπασία
5. Γκουτζούδη Πηνελόπη
6. Ντινούδη Ευαγγελία
7. Παυλούδης Κωνσταντίνος
8. Γεράκης Γρηγόριος
9. Ευθυμούδης Ευάγγελος
10. Ευαγγελούδης Χρήστος
11. Σισκούδης Σταύρος
12. Φράγκος Δημήτριος
13. Καραρούδης Νικόλαος
14. Πολυχρονίαδης Νικόλαος
15. Πετρούδης Αστέριος
16. Γκουντούδης Αναστάσιος
17. Μωυσίδης Αθανάσιος
18. Αυτζής Χρήστος
19. Μπακρατσάς Χρήστος
20. Καραδήμας Νικόλαος
21. Ματσικούδη Ελισάβετ
22. Πολυζούδη Βάγια
23. Αγγελούδης Αναστάσιος
24. Αποστολούδη Στέλλα
25. Αποστολούδης Χρήστος
26. Καμπαγιοβάννης Πέτρος
27. Γιαννούδης Δημήτριος
28. Ντινούδης Πασχάλης
29. Πολυζούδη Κωνσταντίνα
30. Μαλλής Νικόλαος