Παραδοσιακοί Χοροί

Τα μαθήματα για τα τμήματα των παραδοσιακών χορών γίνονται στο γυμναστήριο του Δημοτικού Σχολείου Λαγυνών και το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως εξής :

ΣΑΒΒΑΤΟ

10.00 – 11.00 Τμήμα Λύκειου
11.00 – 12.00 Τμήμα Γυμνασίου
12.00 – 13.00 Τμήμα Δημοτικού
13.00 – 14.00 Τμήμα Νέων
ΚΥΡΙΑΚΗ
19.00 – 20.00 Τμήμα Ενηλίκων Κυριών
20.00 – 21.00 Τμήμα Ενηλίκων
21.00 – 22.00 Τμήμα Νέων

 

Χοροδιδάσκαλοι : κα Καραγιάννη Αγλαΐα & κ Πελιτάρης Πέτρος