Την Κυριακή 6 Φεβρουαρίου στις 12.00 θα γίνει η κοπή πίτας του Πολιτιστικού Συλλόγου Λαγυνών και θα ακολουθήσει Γενική Συνέλευση των μελών

Την Κυριακή 6 Φεβρουαρίου στις 12.00, στο κτίριο του συλλόγου, θα γίνει η κοπή πίτας του Πολιτιστικού Συλλόγου Λαγυνών για την νέα χρονιά και θα ακολουθήσει Γενική Συνέλευση των μελών με θέμα τον απολογισμό των πεπραγμένων της προηγούμενης χρονιάς. Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΔΥ.