Χορός του Εθνικού Λαγυνών το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου στο Passias Food Bar


Το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου ο Εθνικός Λαγυνών διοργανώνει τον ετήσιο χορό του στο Food Bar Passias.Τιμή εισόδου 5 €.