Εκλογές την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 για τον Σύλλογο Εμπορο-Επαγγελματο-Βιοτεχνών Λαγκαδά

Σας παραθέτουμε την ανακοίνωση του Συλλογου Επαγγελματιοεμποροβιοτεχνών Λαγκαδά, για την προκήρυξη των εκλογών :

 

Προς

‘Όλα τα μέλη του Νέου Συλλόγου Επαγγελματιοεμποροβιοτεχνών του Δήμου Λαγκαδά

Α ΄ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

​Σας προσκαλούμε σε Τακτική – Εκλογική Γενική Συνέλευση του Νέου Συλλόγου Επαγγελματιοεμποροβιοτεχνών του Δήμου Λαγκαδά που θα γίνει στις 19 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά στο 2ο όροφο στο Δημαρχείο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης και Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών
  2. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου – Οικονομικός Απολογισμός 2018 – 2019 Προϋπολογισμού 2020
  3. Έγκριση Λογοδοσίας, Οικονομικού Απολογισμού 2019 και Προϋπολογισμού 2020
  4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την διενέργεια Αρχαιρεσιών
  5. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
  6. Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής
  7. Εκλογή Αντιπροσώπων στην ΟΕΠΕΚΑΜΘ

Σε περίπτωση μη απαρτίας η τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας στις 26 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ

Εφόσον δεν υπάρξει απαρτία, η τελική Γενική Συνέλευση και οι Αρχαιρεσίες θα γίνουν οπωσδήποτε την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας 2 Φεβρουαρίου 2020 στην ίδια αίθουσα, με τα αυτά θέματα. Οι εκλογές θα ξεκινήσουν στις 12.00 μ. μ.

​Οι εκλογές θα γίνουν από Εφορευτική Επιτροπή που θα εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση και θα προεδρεύει Δικαστικός Αντιπρόσωπος.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι:

Υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν στον Πρόεδρο του Συλλόγου τηλ. 6977211862 το αργότερο έως τις 18 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 20.00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Πρόεδρο κ. Μπάσια Σταύρο τηλ. 6977211862 και στο Ταμία κ. Καλαιτζίδη Παναγιώτη τηλ.6981767976.