Παρουσίαση των τμημάτων για την νέα χρόνια – Ενημέρωση για το ΚΔΑΠ – Γενική Συνέλευση του Πολιτιστικού Συλλόγου Λαγυνών την Κυριακή 08 Σεπτεμβρίου


Την Κυριακή 08 Σεπτεμβρίου στις 11.30 π.μ. στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου Λαγυνών θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των τμημάτων για την νέα χρονιά. Θα είναι μια συνάντηση στην οποία οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για όλες τις δραστηριότητες του συλλόγου. Επίσης θα γίνει ενημέρωση για την λειτουργία του ΚΔΑΠ.

Μετά το πέρας της ενημέρωσης θα ακολουθήσει γενική συνέλευση του συλλόγου με τα εξής θέματα :

  1. Τροποποίηση του καταστατικού του συλλόγου με την προσθήκη νέων δραστηριοτήτων στους σκοπούς του.
  2. Οικονομικός απολογισμός περσινής περιόδου, έγκριση οικονομικών καταστάσεων
  3. Απόφαση γενικής συνέλευσης για την διεύρυνση του διοικητικού συμβουλίου ή στην διεξαγωγή εκλογών για νέο διοικητικό συμβούλιο
  4. Συζήτηση για διάφορα θέματα του συλλόγου.

Η παρούσια όλων των μελών κρίνεται απαραίτητη.