Ημερήσια αρχεία: 10/11/18


Τελευταία Παράταση Προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στα Λαγυνά και στο Καβαλλάρι για το Κτηματολόγιο Καταληκτική Ημερομηνία 11 Δεκεμβρίου 2018

Τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 είχε ξεκινήσει η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με την οποία καλούνταν, όσοι έχουν δικαίωμα επί των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων των Προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων Α) Καλοχωρίου, Κυνίνων, Νέων Μαλγάρων, Σύνδου και Χαλάστρας του Καλλικρατικού Δήμου Δέλτα, […]