Μηνιαία αρχεία: Δεκέμβριος 2020


Νέο Διοικητικό Συμβούλιο και δημιουργία συμβουλίου νέων για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λαγυνών

Μετά τις εκλογές της 25ης Οκτωβρίου τα νέα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου συνήλθαν σε συνεδρίαση. Για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου θα λειτουργήσει συμβούλιο νέων. Στην συνεδρίαση της 1ης Νοεμβρίου τα νέα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα την κατανομή των αξιωμάτων των δύο συμβουλίων ως εξής : Διοικητικό Συμβούλιο […]