Σχολείο Δεύτερης Ευκαρίας Λαγκαδά, γιατί όλοι αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία

 Στο σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Λαγκαδά,  ( κτιριακό συγκρότημα  1ου Γυμνασίου Λαγκαδά) μπορούν να εγγραφούν όλοι οι ενήλικοι πολίτες που δεν έχουν Απολυτήριο Γυμνασίου. Είναι δημόσιο σχολείο, χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και χορηγεί τίτλο σπουδών ισότιμο με το Απολυτήριο Γυμνασίου, μετά από φοίτηση 2 ετών, χωρίς εξετάσεις και με πρόγραμμα ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ενηλίκων. Το ωράριο είναι απογευματινό (4.30-8.30).Τηλ. επικ. 23940-26325, email: mail@sde-lagkad.thess.sch.gr